Skip to main content

Privacy verklaring

The Conference Club, gevestigd aan de Binckhorstlaan 36 – Unit C 1 41, is verantwoordelijk voor deverwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Binckorstlaan 36 – Unit C1
412516 BE Den Haag
T 06 48 19 40 16E
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerkenThe Conference Club verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze dienstenen/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt (door bijvoorbeeld gebruik te maken van hetcontactformulier).

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:- voor- en achternaam- geslacht- naam bedrijf- adresgegevens- telefoonnummer- e-mailadres- bankrekeningnummer- contactgeschiedenis Om deze persoonsgegevens te verwerken zijn wij conform de AVG verplicht om aan te geven metwelk doel en op welke basis wij deze gegevens verwerken.Jouw persoonsgegevens worden door The Conference Club met de volgende doelen verwerkt:

  • om contact met je op te kunnen nemen inzake het uitvoeren van onze dienstverlening en/of
  • wijzigingen ter zake onze diensten en producten;
  • opstellen offertes, -overeenkomsten en facturen;
  • toesturen van een enquête(formulier) n.a.v. de geleverde diensten;
  • verzenden van onze nieuwsbrief (afmelden hiervoor kan op ieder moment).

The Conference Club verwerkt ook persoonsgegevens als wij daartoe wettelijk verplicht zijn, zoalsbijvoorbeeld de gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden

The Conference Club deelt uitsluitend jouw persoonsgegevens aan derden indien ditnoodzakelijk/nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuelewettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij eenverwerkersovereenkomst om te zorgen dat ook in dat geval de beveiliging en vertrouwelijkheid vanjouw gegevens zijn gewaarborgd.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

De door jou verstrekte persoonsgegevens worden door The Conference Club niet langer bewaarddan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor dehierboven genoemde persoonsgegevens wordt een bewaartermijn gehanteerd van 5 jaar, zodat deze bij een vervolgopdracht opnieuw kunnen gebruiken. Na het verstrijken van deze termijn worden de gegevens gewist/vernietigd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

The Conference Club gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken, behalve om een goede en gebruiksvriendelijk gebruik van onze site te garandere.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaastheb je ook het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken ofbezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door The Conference Club. Totslot heb je ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat houdt in dat je bij ons een verzoek kanindienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naarjou of een andere, door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van jouwpersoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking vanjouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat eenverzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je om een kopie van je identiteitsbewijs mee testuren.

Ter bescherming van jouw privacy verzoeken wij je om in deze kopie de volgende gegevenszwart te maken: pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan hetpaspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN). Er wordt zo snel mogelijk, maar in iedergeval binnen vier weken, op jouw verzoek gereageerd.

The Conference Club wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in tedienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgendelink: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Beveiliging van persoonsgegevens

The Conference Club neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Wij hebben dan ookpassende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewensteopenbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarnaast zijn onze werknemers en doorons ingeschakelde derden verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.Heb je het idee dat jouw gegevens toch niet goed (genoeg) zijn beveiligd zijn of zijn er aanwijzingenvan misbruik? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wijzigingen van dit privacy beleid

The Conference Club behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzingen aan te brengen in dezeprivacy statement door jou hiervan op de hoogte te stellen door het gewijzigde statement op onzewebsite (www.theconferenclub.nl) te plaatsen. Alle gewijzigde voorwaarden worden automatischvan kracht op de datum die is vermeld in het gepubliceerde privacy statement, tenzij andersaangegeven.

Update: april 2022